چگونگی ثبت برند جهانی

برند واژه همه گیر و آشنای این روزهای بازارهای اقتصادی دنیا که توانسته به خوبی جای خود را در بین شرکت ها باز کند . ثبت برند جهانی یا برند بین المللی اصطلاحی است که مترادف با دو واژه ” جهانی سازی ” و ” تجاری سازی ” برند می باشد .