اخذ کارت بازرگانی

طبق قانون تجارت و گمرکی کشورمان برای آن که فعالیت های افراد در حوزه های تجاری مورد تایید قرار گیرد، ارائه کارت بازرگانی الزامی است . بر این اساس دریافت و اخذ کارت بازرگانی برای کلیه افراد حقیقی یا حقوقی که قصد فعالیت در حوزه واردات یا صادرات دارند، امری لازم و ضروری است .